Το εξεταστικό κέντρο Όσλο (47001) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και οι εξετάσεις ελληνομάθειας διενεργήθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2015. Επικεφαλής του Εξεταστικού Κέντρου Όσλο και υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ελληνομάθειας είναι σήμερα η δασκάλα του σχολείου κα Βασιλική Παπαθεοδώρου. Στις εξετάσεις θα συνδράμουν επιπλέον εκπαιδευτικός/-οί ως προς το μέρος της προφορικής εξέτασης, των επιτηρήσεων, κ.α.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΟΣΛΟ ( 47001 )

Οι εξετάσεις ελληνομάθειας θα διεξαχθούν στις 23 , 24  & 25  Μαΐου  2023, σε αίθουσα του  Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo) .

Το πρόγραμμα εξετάσεων έχει ως εξής :

Επίπεδο Α1 ( για παιδιά 8-12 )

Ημερομηνία :                                         23/5/2023

Ώρα έναρξης :                                        9:00

Ώρα προσέλευσης :                                8:30

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  1 ώρα και 35’

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων :   Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

9:00 Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                 Διάρκεια εξέτασης : 30’ ( 10’ διάλειμμα )

9:40 Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 25’ ( 10’ διάλειμμα )

10:15 Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 40’ ( 10’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 36’ περίπου )

11:20 Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

                 Πρώτη ομάδα : 12’

11:32  Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

                  Δεύτερη ομάδα : 12’

11:44   Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

                  Τρίτη ομάδα : 12’

Αριθμός εξεταζομένων : 6 άτομα

 

 Επίπεδο Α1 ( για εφήβους και ενηλίκους )

Ημερομηνία :                                         23/5/2023

Ώρα έναρξης :                                        9:00

Ώρα προσέλευσης :                                8:30

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  1 ώρα και 35’

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων :   Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

9:00 Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                 Διάρκεια εξέτασης : 30’ ( 10’ διάλειμμα )

9:40 Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 25’ ( 10’ διάλειμμα )

10:15 Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 40’ ( 10’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 12’ περίπου )

11:05  Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

                 Διάρκεια εξέτασης : 12’

Αριθμός εξεταζομένων : 2 άτομα

 

 Επίπεδο Α2

Ημερομηνία :                                         23/5/2023

Ώρα έναρξης :                                        13:00

Ώρα προσέλευσης :                                12:30

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  1 ώρα και 40’

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων :   Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

13:00        Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                 Διάρκεια εξέτασης : 30 λεπτά ( 10’ διάλειμμα )

13:40       Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 25 λεπτά ( 10’ διάλειμμα )

14:15        Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 45 λεπτά ( 10’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 12’ περίπου )

15:35        Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

                    Διάρκεια εξέτασης : 12’

Αριθμός εξεταζομένων : 1 άτομo

 

 Επίπεδο Β1

Ημερομηνία :                                         25/5/2023

Ώρα έναρξης :                                        13:00

Ώρα προσέλευσης :                                12:30

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  2 ώρες

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων : Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

13:00        Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                 Διάρκεια εξέτασης : 40’  ( 10’ διάλειμμα )

13:50        Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 25’  ( 10’ διάλειμμα )

14:25        Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 55’  ( 10’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 12’ περίπου )

15:55    Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

               Διάρκεια εξέτασης : 12’

Αριθμός εξεταζομένων : 2 άτομα

 

 Επίπεδο Β2

Ημερομηνία :                                         24/5/2023

Ώρα έναρξης :                                        9:00

Ώρα προσέλευσης :                                8:30

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  3 ώρες και 10’

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων :   Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

9:00  Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 45’ ( 10’ διάλειμμα )

9:55  Εξέταση χρήσης γλώσσας

                  Διάρκεια εξέτασης : 30’ ( 10’ διάλειμμα )

10:35  Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 30’ ( 10’ διάλειμμα )

11:15 Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 85’ ( 30’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 24’ περίπου )

13:10 Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

            Πρώτη ομάδα : 12’

13:22 Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

           Δεύτερη ομάδα : 12’

Αριθμός εξεταζομένων : 3 άτομα

 

  

Επίπεδο Γ1

Ημερομηνία :                                         24/5/2022

Ώρα έναρξης :                                        11:30

Ώρα προσέλευσης :                                11:00

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  3 ώρες και 45’

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων :   Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

11:30 Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 55’ ( 10’ διάλειμμα )

12:35 Εξέταση χρήσης γλώσσας

                  Διάρκεια εξέτασης : 30’ ( 30’ διάλειμμα )

13:35 Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 40’ ( 10’ διάλειμμα )

14:25 Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 100’  ( 10’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 20’ περίπου )

16:15 Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

           Διάρκεια εξέτασης : 20’

Αριθμός εξεταζομένων : 2 άτομα

Επίπεδο Γ2

Ημερομηνία :                                          25/5/2022

Ώρα έναρξης :                                         9:00

Ώρα προσέλευσης :                                8:30

Διάρκεια γραπτής εξέτασης :                  4 ώρες

Χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων :   Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) ,  (Storgata 32, 0184, Oslo)

9:00 Εξέταση κατανόησης γραπτού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 55’  ( 10’ διάλειμμα )

10:05 Εξέταση χρήσης γλώσσας

                  Διάρκεια εξέτασης : 30’  ( 10’ διάλειμμα )

10:45  Εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου

                  Διάρκεια εξέτασης : 40’  ( 10’ διάλειμμα )

11:35  Εξέταση παραγωγής  γραπτού λόγου

                   Διάρκεια εξέτασης : 115’  ( 10’ διάλειμμα )

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Διάρκεια 20’ περίπου )

13:40 Εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου

          Διάρκεια εξέτασης : 20’

Αριθμός εξεταζομένων : 1 άτομο

 

 

 pdf icon trans 14x14 Χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις

 

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 αποτελείται από τις εξής εκπαιδευτικούς:

  • κα Βασιλική Παπαθεοδώρου, απόφοιτο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία υπηρετεί στο σχολείο ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός από την Ελλάδα από τον Αύγουστο 2022 και είναι διευθύντρια του ΤΕΓ Όσλο.

 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα έχει ως εξής: 

 

 Ημέρα  Ώρες  Τμήμα
 Τρίτη:  17:00 - 18:30  Προπαρασκ. A1 (B' μέρος - ΚΛΙΚ - 1ο μισό) (παιδιά 8-12 ετών) Βιβλίο ΚΛΙΚ Α1 (B' μέρος)
   18:30 - 20:00  Προπαρασκ. A1 (B' μέρος - ΚΛΙΚ - 2ο μισό) (παιδιά 8-12 ετών) Βιβλίο ΚΛΙΚ Α1 (B' μέρος)
     
 Τετάρτη:   17:00 - 18:30  Β2 Βιβλίο: ολοκλήρωση ΚΛΙΚ B1 (B' μέρος) - Αρχή Β2 (A' μέρος)
    18:30 - 20:00  Προπαρασκ. A1 (Α Δημοτικού) Βιβλίο: ΚΛΙΚ Α1 (A' μέρος) & A' Δημοτικού (B' τεύχος)
     
 Πέμπτη:   17:00 - 18:30  Προπαρασκ. A2 Βιβλίο: ΚΛΙΚ A2 (A' μέρος- 1ο μισό) 
    18:30 - 20:00  Β1 Βιβλίο: ΚΛΙΚ B1 (A' μέρος- 2ο μισό) 
     

 Παρασκευή:

 

  17:00 - 18:30

  17:00 - 18:30

 A' Δημοτικού Βιβλίο: A' Δημοτικού (ολοκλήρωση A' τεύχος) - Αρχή A' Δημοτικού (B' τεύχος)

 Γ1 - Γ2 Βιβλίο: ΚΛΙΚ Γ1 (A' μέρος- ολοκλήρωση 1ου μισού - Αρχή 2ου μισού)

 

  18:30 - 20:00

  18:30 - 20:00

 Προπαρασκ. Α1 (παιδιά 8-12 ετών) Βιβλίο: ΚΛΙΚ A1 (B' μέρος - 1ο μισό)

 Προπαρασκ. Α1 (παιδιά 8-12 ετών) Βιβλίο: ΚΛΙΚ A1 (A' μέρος - 2ο μισό συνέχεια)

     

Σάββατο:

 

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

 Νηπιαγωγείο Νήπια - Προνήπια (1ο τμήμα)

 Νηπιαγωγείο Νήπια - Προνήπια (2ο τμήμα)

 

11:30 - 13:00

11:30 - 13:00

 Α Δημοτικού Βιβλίο: A' Δημοτικού (A' τεύχος) (1ο τμήμα)

 Α Δημοτικού Βιβλίο: A' Δημοτικού (A' τεύχος) (2ο τμήμα)

Αναλυτικό πρόγραμμα – Διάρθρωση τμημάτων

Η σημερινή δομή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Όσλο έχει ως φορέα λειτουργίας τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου στο Οσλο.

Η ελληνόγλωση εκπαίδευση στα ΤΕΓ της διασποράς εστιάζει κυρίως στη γλώσσα καθώς και σε στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού. Σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι να καταστούν οι μαθητές επαρκείς χρήστες της γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι εστιάζουν στην ανάγνωση και τη γραφή αλλά και στην καλλιέργεια της ακρόασης και της ομιλίας, αναφορικά με την ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση για την κατάκτηση αυτών των στόχων γίνεται με τη χρήση διδακτικού υλικού δυναμικής φύσης, προσαρμοσμένου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθησιακών ομάδων. 

Οι μαθητές κατανέμονται σε όσο το δυνατό πιο ισοδύναμα τμήματα. Βασικά κριτήρια είναι η ηλικία και το επίπεδο ελληνομάθειας του κάθε μαθητή.

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΓ ΟΣΛΟ

Νηπιαγωγείο: To νηπιαγωγείο δέχεται εγγραφές από παιδιά νηπιακής ηλικίας (από 4 μέχρι και 6 ετών). Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των μαθητών προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας φέρνοντάς τους σε εβδομαδιαία επαφή τόσο με τη γλώσσα όσο και με τον ελληνικό πολιτισμό.

Εισαγωγικά Τμήματα

Α΄ Τάξη. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Α΄ τάξη σε 3 σχολικά έτη. Οι μαθητές της Α΄ τάξης διδάσκονται την ελληνική γλώσσα μέσω εγκεκριμένων εγχειριδίων. Οι μαθητές από 6 έως 11 ετών, που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια τάξη του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, εντάσσονται στο πρώτο ή το δεύτερο τμήμα της Α΄ τάξης. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

Πραγματοποιείται επίσης προετοιμασία των μαθητών με στόχο την κατάκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στα επίπεδα A1 και Α2 για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Τμήματα Γλωσσομάθειας.  Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ τάξη, εντάσσονται στο τμήμα Α1. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου Α1, εντάσσονται στο τμήμα Α2 και ούτω καθεξής.

Τα τμήματα γλωσσομάθειας είναι τα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα επίπεδα ελληνομάθειας όπως ορίζονται από το Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και ολοκληρώνονται σε περίπου 2 έτη το καθένα. Στα τμήματα γλωσσομάθειας διδάσκονται τα βιβλία ΚΛΙΚ, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η κατοχύρωση επιπέδου γίνεται με τις αντίστοιχες εξετάσεις γλωσσομάθειας, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο (συνήθως κατά τον μήνα Μάϊο, αφού ολοκληρωθεί η ύλη του αντίστοιχου βιβλίου ΚΛΙΚ) και είναι υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Γ.

 

Συνδρομή ανά μαθητή (δίδακτρα)

Στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου στις 11 Ιουνίου 2023, καθορίστηκαν τα δίδακτρα ανά μαθητή για το σχολικό έτος 2023-2024 στο ποσό των 2500 ΝOK.

Τα διδακτρα εξοφλούνται άμεσα με την εγγραφή.

Το ανωτέρω ποσό καλύπτει τις αμοιβές βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα γραφικής ύλης και εν μέρει τα έξοδα εκδηλώσεων του συλλόγου. Τονίζεται ότι τα βιβλία  δεν καλύπτονται από την ετήσια συνδρομή.

Συνδρομή μελών

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου η γενική συνέλευση καθόρισε την ετήσια συνδρομή μέλους στις 200 ΝOK ανά γονέα.

Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου είναι 1503.40.54395 (DNB Bank).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το Ελληνικό Σχολείο του Όσλο (ΤΕΓ Όσλο):

  • Τηλέφωνο εκπαιδευτικού:      +47 40 567 467

Για το Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης:

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Uncategorised