Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ. (Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας) ΟΣΛΟ

ΚΑΙ

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

1. Γενικές πληροφορίες

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Τ.Ε.Γ. Όσλο και των διαδικτυακών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

Καθοριστικό κριτήριο σχηματισμού των τμημάτων, τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων, είναι η ως επί το πλείστων ομοιογένειά τους.

Τα τμήματα του Τ.Ε.Γ. Όσλο έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την επιλογή της ημέρας και της ώρας, για την διδασκαλία της γλώσσας.

Το Δ.Σ. είναι απόλυτα υπεύθυνο για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας των τμημάτων, αφού λάβει προηγουμένως υπόψιν και την γνώμη του/της/των εκπαιδευτικού/κών.

Η κατάταξη των μαθητών/τριών σε τάξεις και η διδακτέα ύλη είναι αποκλειστική ευθύνη του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Η εγγραφή μαθητών/τριών γίνεται/επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, πριν ο μαθητής/τρία αρχίσει να παρακολουθεί τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Στα μαθήματα δια ζώσης (Τ.Ε.Γ. Όσλο) η εγγραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για λόγους ασφαλείας (π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκτάκτου συμβάντος, κτλ.).

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής σχολικής εγγραφής καθορίζεται από τον προϋπολογισμό που παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση και αφορά την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο καθορισμός της ημέρας και ώρας διδασκαλίας των τάξεων για την επόμενη σχολική χρονιά, γίνεται και ανακοινώνεται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου της παρούσας σχολική χρονιάς. Αυτό αφορά το Τ.Ε.Γ. Όσλο.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας όσο αφορά την λειτουργία τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθημάτων και έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να συγκεντρώνει τις ετήσιες συνδρομές σχολικής εγγραφής, που καταβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες κατά την εγγραφή των παιδιών τους στα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, συνδρομές οι οποίες καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του Τ.Ε.Γ. Όσλο και των διαδικτυακών μαθημάτων.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας που έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία μεταφοράς φοιτητών/εκπαιδευτικών των προγραμμάτων Erasmus και Erasmus+, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος.

Το Δ.Σ. ή ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς, το συντομότερο δυνατόν, τους γονείς/κηδεμόνες σε περίπτωση αναβολής/ακύρωσης του προγραμματισμένου μαθήματος.

2. Κανονισμός συμπεριφοράς μαθητών Τ.Ε.Γ. μέσα στην τάξη

 • Το κινητό μένει έξω από την τάξη ή στην τσάντα του/της μαθητή/τριας για περίπτωση ανάγκης. Αλλιώς, το παίρνει ο/η εκπαιδευτικός και το επιστρέφει μετά το πέρας του μαθήματος.
 • Τρώμε πριν ή μετά το πέρας του μαθήματος.
 • Χρησιμοποιούμε την τουαλέτα πριν ή μετά το μάθημα. Σε περίπτωση ανάγκης κατά την διάρκεια του μαθήματος, ο/η μαθητής/τρια επισκέπτεται την τουαλέτα με συνοδεία συμμαθητή/τριας που επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός.
 • Από την στιγμή που μπαίνουμε στην αίθουσα για το μάθημα ελληνικών, η επικοινωνία γίνεται μόνο στα ελληνικά. Εξαιρούνται τα νορβηγόφωνα τμήματα και οι μαθητές/τριες που γνωρίζουν μόνο νορβηγικά.
 • Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και τον χώρο που μας φιλοξενεί.
 • Κάνουμε ησυχία και προσπαθούμε να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται.
 • Έχουμε μαζί μας μολύβι, γόμα, τετράδιο, βιβλίο και κασετίνα με τις μπογιές μας (τμήματα με ηλικιακά μικρούς μαθητές) σε κάθε μάθημα. Ο μαθητής/τρία που δεν έχει μαζί του τα προαναφερθέντα, δεν δικαιούται να συμμετέχει στο μάθημα. 10 μαθήματα δίχως το απαραίτητο υλικό, συνεπάγονται αποβολή από το σχολείο.
 • Εάν έχουμε καθυστέρηση στην προσέλευση στο μάθημα, ειδοποιούμε τον/την εκπαιδευτικό με sms.
 • Εάν δεν έχουμε δυνατότητα να παραβρεθούμε στο μάθημα, ειδοποιούμε τον/την εκπαιδευτικό τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος.
 • Δεν κακομεταχειριζόμαστε τα βιβλία, τα οποία δανειζόμαστε από τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την ομαλή λειτουργεία του μαθήματος. Τα βιβλία αυτά πρέπει να επιστρέφονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς άγραφα και σε αρίστη κατάσταση, αλλιώς θα πρέπει να αντικατασταθούν από τους γονείς του/της μαθητή/τριας. Ο δανεισμός πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς με την αντικαταβολή ποσού που καθορίζεται από την γενική συνέλευση. Η αντικαταβολή επιστρέφεται μετά την παράδοση του βιβλίου όπως αναφέρεται παραπάνω.

3. Κανονισμός συμπεριφοράς μαθητών στην διαδικτυακή τάξη

 • Το κινητό παραμένει κλειστό την ώρα του μαθήματος.
 • Τρώμε πριν ή μετά το πέρας του μαθήματος.
 • Χρησιμοποιούμε την τουαλέτα πριν ή μετά το μάθημα.
 • Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προμηθεύονται τα βιβλία τους (εκτύπωση ή πρωτότυπο εγχειρίδιο).
 • Το μάθημα πραγματοποιείται με την κάμερα ανοιχτή.
 • Εάν έχουμε καθυστέρηση στην προσέλευση στο μάθημα, ειδοποιούμε τον/την εκπαιδευτικό με sms/viber/whatsup.
 • Εάν δεν έχουμε δυνατότητα να παραβρεθούμε στο μάθημα, ειδοποιούμε τον/την εκπαιδευτικό τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν κατά την διάρκεια του μαθήματος.
 • Ο μαθητής/τρια που έχει κάνει περισσότερες από 4 συνεχόμενες απουσίες, διαγράφεται αυτόματα από την διαδικτυακή του τάξη.
 • Οι ασκήσεις για το σπίτι είναι υποχρέωση του/της μαθητή/τριας και θα πρέπει γίνονται και να στέλνονται στον/στην εκπαιδευτικό. Οι επίλυση των ασκήσεων είναι σημαντικό εργαλείο για τον/την εκπαιδευτικό και συνδράμουν στην πρόοδο του/της μαθητή/τριας.
 • Το μάθημα ακυρώνεται αν συμμετέχουν λιγότερο από το 50% των μαθητών/τριών του τμήματος.

4. Κανονισμός συμπεριφοράς γονέων

 • Σεβόμαστε και δεν παρενοχλούμε τους άλλους γονείς/κηδεμόνες. Συμπεριφερόμαστε με ευγενικό τρόπο και σεβασμό προς όλους. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους άλλους γονείς/κηδεμόνες θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Σεβόμαστε και δεν παρενοχλούμε τα μέλη του Δ.Σ. Δεν ξεχνούμε ότι είναι εθελοντές, εκλεγμένοι από την Γενική Συνέλευση -η οποία είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου μας-που εργάζονται για το κοινό καλό και την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα μέλη του Δ.Σ. θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Σεβόμαστε και δεν παρενοχλούμε τον/την εκπαιδευτικό. Δεν επεμβαίνουμε στο διδακτικό του/της έργο ούτε έμμεσα ούτε άμεσα. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Σεβόμαστε και τηρούμε τις αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται είτε με εσωτερική ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. είτε με ψηφοφορία μεταξύ των μελών. Η μη τήρηση των αποφάσεων του Δ.Σ. θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Σεβόμαστε και τηρούμε τις αποφάσεις του/της εκπαιδευτικού και φροντίζουμε να πειθαρχούμε τα παιδιά μας. Η μη τήρηση των αποφάσεων του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Απορίες σχετικά με το έργο του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού μπορούν να απευθύνονται προς τον/την εκπαιδευτικό με μη παρεμβατικό τρόπο.
 • Απορίες σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό, το καταστατικό και την λειτουργία τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων, θα πρέπει να απευθύνονται στο Δ.Σ. και όχι στον/στην εκάστοτε εκπαιδευτικό.
 • Ανάρμοστη συμπεριφορά, απειλές και κατηγορίες άνευ αποδείξεων δεν είναι ανεκτά από και προς κανένα και θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Τυχόν διαφωνίες και προστριβές που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα και την εύρυθμη λειτουργία τους θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Δ.Σ. γραπτώς, προς επίλυση.
 • Η επικοινωνία με το Δ.Σ. για θέματα που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα, επιβάλλεται να γίνεται γραπτώς, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
 • Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής σχολικής εγγραφής, η οποία καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων, είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή του/της μαθητή/τριας.
 • Η συμμέτοχη κάθε μαθητή/τριας σε τουλάχιστον μια από τις ετήσιες εκδηλώσεις/γιορτές του Τ.Ε.Γ. Όσλο είναι υποχρεωτική, γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ικανός αριθμός γονέων για την πραγματοποίηση της εκάστοτε εκδήλωσης/γιορτής.
 • Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρήματων. Άλλες μέθοδοι πληρωμών (π.χ vipps) δεν είναι αποδεκτοί.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο.) και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται στην έκδοση παραστατικών πώλησης υπηρεσιών (απόδειξη/τιμολόγιο).

5. Κανονισμός συμπεριφοράς Δ.Σ.

 • Σεβόμαστε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και συμπεριφερόμαστε με ευγένεια και κατανόηση στις απορίες και τους προβληματισμούς τους, που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα και την εύρυθμη λειτουργία τους. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους γονείς/κηδεμόνες θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Σεβόμαστε τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό και συμπεριφερόμαστε με ευγένεια και κατανόηση στις απορίες και τους προβληματισμούς του/της που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα και την λειτουργία τους. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση και να διευθετεί τυχόν διαφωνίες και προστριβές που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα και υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση και να διευθετεί τυχόν παρεμβατική συμπεριφορά, έμμεση ή άμεση, προς το διδακτικό έργο του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού και αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα και υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να απαντά γραπτώς σε απορίες σχετικά με με τον εσωτερικό κανονισμό, την λειτουργία τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων και το καταστατικό του Συλλόγου, όταν αυτές απευθύνονται στο Δ.Σ. με ευγένεια και κατανόηση στον εθελοντικό του χαρακτήρα.
 • Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να απομακρύνει, είτε με δημοκρατικές διαδικασίες είτε με συνοπτικές διαδικασίες, οποιονδήποτε και οποτεδήποτε υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία -τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων και το διδακτικό έργο του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού.
 • Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να απομακρύνει, είτε με δημοκρατικές διαδικασίες είτε με συνοπτικές διαδικασίες, οποιονδήποτε και οποτεδήποτε έχει ανάρμοστη συμπεριφορά ή/και εξαπολύει απειλές και κατηγορίες άνευ αποδείξεων.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες για θέματα που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα επιβάλλεται να γίνεται γραπτώς προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
 • Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση, όταν στέλνει ηλεκτρονική αλληλογραφία με προώθηση, να μεριμνεί έτσι ώστε να μην γίνεται γνωστή σε τρίτους η ηλεκτρονική διεύθυνση των γονέων/ κηδεμόνων προς άλλους γονείς/κηδεμόνες.
 • Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για θέματα που αφορούν τόσο το Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και τα διαδικτυακά μαθήματα (ανακοινώσεις, προσκλήσεις, γενικές συνελεύσεις, και όμοια).
 • Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κοινοποιεί, σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες, ηλεκτρονική αλληλογραφία που θεωρεί ότι υπονομεύει και καπηλεύεται την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Τ.Ε.Γ. Όσλο όσο και των διαδικτυακών μαθήματων. Στην κοινοποίηση δεν θα πρέπει να γίνεται γνωστή, στους άλλους γονείς/κηδεμόνες, η ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλα στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του/της αποστολέα, που έχει προβεί σε τέτοιες ενέργειες.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Kανονισμό χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (PDF).

Εσωτερικός Kανονισμός pdf icon trans 14x14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το Ελληνικό Σχολείο του Όσλο (ΤΕΓ Όσλο):

 • Τηλέφωνο εκπαιδευτικού:      +47 40 567 467

Για το Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης:

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΓΕΝΙΚΑ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας