Τ.Ε.Γ. Όσλο

Αναλυτικό πρόγραμμα – Διάρθρωση τμημάτων

Η σημερινή δομή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Όσλο έχει ως φορέα λειτουργίας τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου στο Οσλο.

Η ελληνόγλωση εκπαίδευση στα ΤΕΓ της διασποράς εστιάζει κυρίως στη γλώσσα καθώς και σε στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού. Σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι να καταστούν οι μαθητές επαρκείς χρήστες της γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι εστιάζουν στην ανάγνωση και τη γραφή αλλά και στην καλλιέργεια της ακρόασης και της ομιλίας, αναφορικά με την ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση για την κατάκτηση αυτών των στόχων γίνεται με τη χρήση διδακτικού υλικού δυναμικής φύσης, προσαρμοσμένου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθησιακών ομάδων. 

Οι μαθητές κατανέμονται σε όσο το δυνατό πιο ισοδύναμα τμήματα. Βασικά κριτήρια είναι η ηλικία και το επίπεδο ελληνομάθειας του κάθε μαθητή.

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΓ ΟΣΛΟ

Νηπιαγωγείο: To νηπιαγωγείο δέχεται εγγραφές από παιδιά νηπιακής ηλικίας (από 4 μέχρι και 6 ετών). Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των μαθητών προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας φέρνοντάς τους σε εβδομαδιαία επαφή τόσο με τη γλώσσα όσο και με τον ελληνικό πολιτισμό.

Εισαγωγικά Τμήματα

Α΄ Τάξη. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Α΄ τάξη σε 3 σχολικά έτη. Οι μαθητές της Α΄ τάξης διδάσκονται την ελληνική γλώσσα μέσω εγκεκριμένων εγχειριδίων. Οι μαθητές από 6 έως 11 ετών, που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια τάξη του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, εντάσσονται στο πρώτο ή το δεύτερο τμήμα της Α΄ τάξης. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

Πραγματοποιείται επίσης προετοιμασία των μαθητών με στόχο την κατάκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στα επίπεδα A1 και Α2 για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Τμήματα Γλωσσομάθειας.  Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ τάξη, εντάσσονται στο τμήμα Α1. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου Α1, εντάσσονται στο τμήμα Α2 και ούτω καθεξής.

Τα τμήματα γλωσσομάθειας είναι τα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα επίπεδα ελληνομάθειας όπως ορίζονται από το Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και ολοκληρώνονται σε περίπου 2 έτη το καθένα. Στα τμήματα γλωσσομάθειας διδάσκονται τα βιβλία ΚΛΙΚ, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η κατοχύρωση επιπέδου γίνεται με τις αντίστοιχες εξετάσεις γλωσσομάθειας, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο (συνήθως κατά τον μήνα Μάϊο, αφού ολοκληρωθεί η ύλη του αντίστοιχου βιβλίου ΚΛΙΚ) και είναι υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Γ.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το Ελληνικό Σχολείο του Όσλο (ΤΕΓ Όσλο):

  • Τηλέφωνο εκπαιδευτικού:      +47 40 567 467

Για το Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης:

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Ε.Γ. Όσλο